Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark


Kirkevej, Hus A

Hvem kan bo på i Hus A på Kirkevej?

Hus A på Kirkevej er et botilbud til unge voksne med autisme. Borgerne har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser. Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks specialområder indenfor autisme, klik her.

Hvordan er boligen og de fysiske rammer?

I Hus A er der lejligheder til 14 borgere, huset er delt i 2 med 7 borgere i hver afdeling. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt terrasse. Der er fællesarealer med stue, opholdsrum og køkken.

Kirkevej Hus A

Hvordan er hverdagen?

Borgerne kan forvente en dagligdag med en genkendelig struktur, der er planlagt ud fra egne behov og forudsætninger. Der kan være fastlagte ugentlige fritidsaktiviteter, som for eksempel ridning og bowling, som foregår i små grupper. 

De fleste af borgerne i Hus A har et dagtilbud på værkstedet på Kirkevej. Enkelte borgere har også aktiviteter i botilbuddet i dagtimerne.

Læs om værkstedet, klik her.

Hvilken indflydelse har borgerne på hverdagen?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som de formår. I Hus A arbejder vi systematisk med selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage egne valg, som er tilpasset den enkelte.

Hvordan er samarbejdet med de pårørende?

 Pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Pårørende er velkommen til, at aftale et møde/ samtale efter behov. Det er væsentligt at holde kontakt med de pårørende, de er en vigtig ressource, da de er bærere af historien i deres voksne børns liv.

Forældre/ pårørende har mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde' sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Kan pårørende gøre mere? 

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Borgerne betaler til en fælles kostordning og maden er sund og varieret. Maden tilberedes i køkkenet på Kirkevej udfra en fast 5-ugers madplan, så maden er genkendelig for borgerne. I weekenderne samarbejder borgere og medarbejdere om madlavningen, og borgerne deltager i madlavningen i det omfang, som borgerne kan.

Hvordan arbejder personalet?

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og anerkendende tilgang, med metoder som TEACCH, KRAP og Low Arousel. 

Læs mere om hvordan vi arbejder, klik her.

Hvordan er omgivelserne?

Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.


Senest opdateret den 12-01-2021
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring