Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark


Kirkevej Værkstedet

Hvem kan få et dagtilbud på værkstedet på Kirkevej?

Værkstedet på Kirkevej er fortrinsvis for borgerne, som bor på Kirkevej. Borgerne har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med struktur og genkendelighed.

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks specialområder indenfor autisme, klik her.

Hvordan er hverdagen?

Dagligdagen er tilrettelagt i en genkendelig struktur.  Værkstedet giver et varieret og udviklende dagtilbud, der er målrettet den enkelte.

Processen er vigtigere end produktet, men i hverdagen tager vi udgangspunkt i de ting vi producerer. Vi har sy- og væveværksted, kreativværksted, træværksted, sanserum, naturværksted, motionsrum samt motionshold, der foregår ude af huset, køkken med mulighed for ADL træning (Almindelig Dagligdags Læring). Der er også mulighed for gå- og busture, udflugter, cykelture, ridning og svømning. Hver formiddag og hver eftermiddag er der 4-5 forskellige aktiviteter.

Hvilken indflydelse har jeg på min hverdag?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som borgerne formår. Vi arbejder på, at give borgerne indflydelse på eget liv, også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger i muligheden for indflydelse. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg, ved at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hvordan er samarbejdet med de pårørende?

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov.
Forældre/pårørende har mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Kan mine pårørende gøre mere?

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er omgivelserne og de fysiske rammer?

Værkstedet er en særskilt bygning. Værkstedet er forbundet med Hus A og Hus C med flisegange, så borgerne har mulighed for selv og gå frem og tilbage. Borgerne indgår i mindre fællesskaber i de forskellige aktiviteter. Ved pauser og ved frokost er der mulighed for og sidde sammen eller i eget pauserum.

Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.

Hvordan arbejder personalet?

At støtte den enkelte borger i en alsidig udvikling og at styrke borgerens færdigheder er målet med arbejdet på værkstedet. Medarbejderne på værkstedet samarbejder med medarbejderne i Hus A og Hus C om, at give alle borgerne de mest optimale muligheder i hverdagen.
Vi bruger individuelle støttesystemer, det kan være på en mobiltelefon, en tablet eller tavler.

Rehabilitering og en anerkendende tilgang er vores udgangspunkt. Vi arbejder udfra metoder som TEACCH og KRAP

Læs mere om hvordan vi arbejder, klik her


Senest opdateret den 03-06-2021
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring