Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Bihuset Døgn

Hvem kan bo på Bihuset Døgn?

Bihuset Døgn er et botilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor det autistiske spektrum, herunder infantil autisme, atypisk autisme og aspergers syndrom.

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks specialområder indenfor autisme, klik her.

Hvordan er boligen og de fysiske rammer?

Bihuset ligger i udkanten af Odense og har plads til 18 børn og unge. Bihuset Døgn ligger på en skrånende grund omgivet af en mindre skov. Huset er delt i tre grupper med seks værelser i hver. Hver gruppe har køkken, stuer, udestuer og badeværelser. I husets underetage er der mødelokale og motionsrum.

Legepladser

Der er legeplads med gynger og legeredskaber samt en skovlegeplads med legehus og balanceredskaber på Bihusets grund.

Lige ved siden af børnenes skole

Bihuset Døgn ligger ved siden af Enghaveskolen, hvor langt de fleste af børnene og de unge har deres skole tilbud, og der er en specialskole for børn med autisme.

Hvordan er hverdagen?

En hverdag med en genkendelig struktur

Børnene og de unges dagligdag har en genkendelig struktur, der er planlagt ud fra den enkeltes behov og forudsætninger.

Et typisk dagsforløb

Skoledagen begynder kl. 8.30. Kl. 14.50 kommer børnene/de unge hjem fra skole og begynder eftermiddagens aktiviteter. Tilberedningen af aftensmaden begynder kl. 17, og vi spiser kl. 18.

Om aftenen er der hygge og afslapning i stuen eller på værelserne. 

 

bihuset

Hvilken indflydelse har jeg på min hverdag og for mit liv?

Børnene og de unge har indflydelse på deres eget liv i det omfang, som de formår. Den enkelte bliver inddraget mest muligt i de daglige valg. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor børnene/de unge støttes i at foretage valg ved at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hvordan er samarbejdet med forældre og pårørende?

Vi ønsker et åbent og positivt samarbejde

Et åbent og positivt samarbejde med forældre og pårørende er vores mål på Bihuset. Det er vores ønsker at forældre og pårørende opfatter personalet som medspillere i opdragelsen og udviklingen af deres barn. Dette kræver god kommunikation og forståelse fra begge parter samt overbærenhed i forhold til eventuelle misforståelser, menneskelige fejl eller forglemmelser. 

Aftaler om besøg og kommunikation

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for børnene og de unge, at besøg bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov og at ringe til os og barnet. Telefonkontakt fra barn til forældrene aftales også på forhånd. Barnet/ den unge eller forældrene står selv for udgiften til mobiltelefon, Skype eller andre kommunikationsredskaber.

Transport og ledsagelse

Børnenes transport til forældre og andre pårørende er ikke en del af Bihusets tilbud. Det gælder både betalingen af transport og eventuel ledsagelse.

Deltagelse i handleplansmøder

Forældre/pårørende har mulighed for, at deltage i handleplansmøder sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Kan mine pårørende gøre mere?

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørende rådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Maden bliver tilberedt i de enkelte køkkener. Vi lægger vægt på en varieret og sund kost, som tilgodeser den enkeltes behov, religion og eventuelle spisevanskeligheder. Hver dag bliver der tilbudt frugt og sund kage, hvorimod slik er begrænset til en lille mængde onsdag og lørdag. Bihuset står selv for indkøb og tilberedning af mad. Et af de pædagogiske mål på Bihuset er at gøre børnene/ de unge selvstændige i almindelige dagliglivsfunktioner. Opgaver som indkøb og madlavning indgår derfor i den pædagogiske træning, hvor vi også tager hensyn til alder og udvikling.

Samarbejde med læger og andre sundhedspersoner

De fleste børn og unge er tilknyttet Lægehuset Middelfartvej. Medicinering og håndtering af medicin foregår i samarbejde med beboerens praktiserende læge og Børnepsykiatrisk Afdeling på OUH. Specialtandplejen besøger os to gange om året. Hvilken læge, tandlæge, speciallæge eller psykiater der benyttes bliver afgjort i samråd med pårørende.

Hvordan arbejder personalet?

Det enkelte barns ønsker og ressourcer er udgangspunktet for vores arbejde. Vi vil gerne tage individuelle hensyn, vi kommer med nye ideer og arbejder for at støtte barnets/den unges udvikling i respekt for de hindringer, som autismen medfører. Rehabilitering og en anerkendende tilgang er vores udgangspunkt. Vi arbejder udfra metoder som TEACCH og KRAP.

Lære mere om hvordan vi arbejder, klik her.


Senest opdateret den 12-10-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring